Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
xét

Nhân xét những thành công nghệ thuật mà nhà văn văn dũng để xây dựng nhân vật Tnú Chi tiết

Bản tự nhận xét bản thân của học sinh Chi tiết

Nhận xét tình cảm của tác giả đối với mẹ Chi tiết