Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
phenol

So sánh cấu tạo của ancol và phenol Mới nhất

Dung dịch NaOH làm phenol phtalein không màu thành màu Mới nhất