Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
log12

Tập nghiệm của bất phương trình log1/2 x =log1/2(2x-1) Chi tiết