Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
220V

Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U 220V và 1100W 2022

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là 2022