Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
220V

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là 2022