Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
20m

Hai dây nhôm, tiết diện bằng nhau, dây 1 dài 20m, dây 2 dài 40m mắc song song nhau 2022