Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
electron

Top 10 số lớp electron của nguyên tử clo là bao nhiều biết nguyên tử clo có số proton là 17 2022 Chi tiết

Top 30 nguyên tố x thuộc chu kì 4, nhóm iiia cấu hình electron nguyên tử của x là 2022 Chi tiết

Top 5 số hiệu nguyên tử của nguyên tố photpho là 15 nguyên tử photpho có số electron lớp ngoài cùng là 2022 Mới nhất