Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
axit

Top 5 sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit 2022 Chi tiết

Top 8 viết phương trình điều chế axit sunfuric từ lưu huỳnh 2022 Mới nhất

Top 8 phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este và nước được gọi là 2022 2022

Top 9 hỗn hợp x gồm axit c2h5cooh và axit ch3cooh 2022 2022

Top 9 ở điều kiện thích hợp amino axit phản ứng với chất nào tạo thành este 2022 Chi tiết

Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022