Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
x6cos

Một chất điểm ddđh trên trục ox với phương trình x=6cos Chi tiết