Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
phẳng

Cho bốn điểm A 6 − 6 6 B 4 4 4 C − 2 10 − 2 D − 2 2 6 khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC) là Mới nhất

Chiếu tia sáng tới mặt gương phẳng với góc tới 30 độ góc phản xạ có giá trị là 2022

Nêu cách xác định góc giữa hai vectơ a và b đều khác 0 trong hình học phẳng 2022