Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
lượt

Hướng dẫn cài đặt lượt theo dõi trên facebook Mới nhất

Cho tam giác ABC MN lần lượt là trung điểm của AB và AC chọn khẳng định đúng Chi tiết

Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết

Cho tứ giác ABCD gọi MN lần lượt là trung điểm của BC và AD Chứng minh vecto BC vecto cả 2 vecto MN Chi tiết