Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
lít

Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022

Hấp thụ hoàn toàn 13 44 lít CO2 bằng 500ml dung dịch NaOH Chi tiết