Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
gen

Ở cây hoa phấn gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất Đầy đủ

Gen cấu trúc không thực hiện phiên mã khi Chi tiết

Giải thích tại sao có hiện tượng liên kết gen Chi tiết

Sự vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây Chi tiết

Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 12 số nhóm gen liên kết của loài này 2022