Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
nóc

Ai là người cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc dinh độc lập vào thời điểm 30/4/1975? Chi tiết