Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
nghịch

2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau nếu Chi tiết

Cho hàm số Tìm tất cả giá trị của để hàm số nghịch biến trên Mới nhất

Lai thuận và lai nghịch có mục đích Mới nhất