Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
IIA

Một nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm IIA tổng số hạt mang điện của R là 2022