Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
Ruồi

Vị trí nốt ruồi trên cổ đàn ông Mới nhất

Nốt ruồi dưới chân mày bên phải nữ Mới nhất

Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 12 số nhóm gen liên kết của loài này 2022

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 số nhiễm sắc thể có ở thể 1 nhiễm là Mới nhất