Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
koh

Dẫn 0,1 mol khí co2 vào dung dịch chứa 0,1 mol koh dung dịch thu được có những chất nào Chi tiết