Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
nhóm

Hai dây nhôm, tiết diện bằng nhau, dây 1 dài 20m, dây 2 dài 40m mắc song song nhau 2022

Các ca sĩ nhóm ikon là ai? Chi tiết

Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng nước ta là Mới nhất

Cho lá nhôm vào dung dịch NaOH dư Mới nhất

Một nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm IIA tổng số hạt mang điện của R là 2022