Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
3a2

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 3a^2 và khoảng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ