Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
chiếc

Đối với giôn-xi chiếc lá cuối cùng rụng hay không có ý nghĩa như thế nào Đầy đủ

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường kim giây dài 15 cm tốc độ góc của kim phút là 2022

Trong trường hợp nào có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? 2022