Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
sai

Chọn đáp án sai hiện tượng vật lý là hiện tượng Chi tiết

Vôn kế có thang đo 500 vôn cấp chính xác 1 5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là Chi tiết

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 50 độ hệ thức nào sau đây sai Chi tiết

Lực tác dụng vào xe trượt được biểu diễn theo hình vẽ hay chọn đáp án sai khi nói về lực 2022

Một trong những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn 2022

Khi nói về đột biến dị đa bội, phát biểu nào sau đây sai Chi tiết