Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
HNO3

Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí Mới nhất