Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
sqrta2

Trong bảng tính excel, tại ô a2 có sẵn giá trị 25, tại ô b2 gõ công thức = sqrt(a2) sẽ được kết quả? Chi tiết