Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
hidro

1 mol buta-1 3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol hidro Chi tiết