Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
Mạch

Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây không đúng Đầy đủ

Cho mạch điện như hình bên biết E 9V r 0 6 Mới nhất