Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
nơtron

Top 28 nguyên tử cu có 29 proton, số khối a = 64, xác định số nơtron của cu? 2022 Đầy đủ

Top 10 một ion có 9 proton 10 nơtron và 10 electron ion này có điện tích là 2022 Chi tiết

Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ