Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
vectơ

Cho đường thẳng có hệ số góc k 2 tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2022