Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
z2z10

Gọi z1 z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z^2+z+1=0 2022