Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
500ml

Hấp thụ hoàn toàn 13 44 lít CO2 bằng 500ml dung dịch NaOH Chi tiết