Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
ước

Trong tập hợp các số nguyên tất cả các ước của 7 là Đầy đủ