Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
human

What part of a human brain often takes over after sensing danger before a person can analyze a situation? Đầy đủ

human condition là gì - Nghĩa của từ human condition Đầy đủ