Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
ABCD

Top 9 trong không gian cho hình chữ nhật abcd có ab=1 và ad=2 2022 Đầy đủ

Top 9 abcd là hình bình hành thì ac=ab+ad 2022 Mới nhất

Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình bình hành tâm o m là trung điểm sb Chi tiết

Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết

Cho hình hộp ABCD efgh khẳng định nào sau đây đúng Mới nhất

Cho tứ giác ABCD gọi MN lần lượt là trung điểm của BC và AD Chứng minh vecto BC vecto cả 2 vecto MN Chi tiết