Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Tập xác định của 6 mũ x Đầy đủ

Giá trị cực đại của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x + 2 Mới nhất