Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
góc

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 50 độ hệ thức nào sau đây sai Chi tiết

Cho đường thẳng có hệ số góc k 2 tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2022