Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
oxi

Tách khí oxi từ không khí là hiện tượng gì Đầy đủ

Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022