Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
1lit

Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022