Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
cuộn

Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây không đúng Đầy đủ

Một cuộn dây hình vuông có cạnh 8cm gồm 150 vòng dây 2022

Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất

Những yếu tố quyết định một cuốn sách tốt 2022

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn Đầy đủ

Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ