Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
3p3

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc 2022