Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
photpho

Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ