Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
photpho

Top 5 số hiệu nguyên tử của nguyên tố photpho là 15 nguyên tử photpho có số electron lớp ngoài cùng là 2022 Mới nhất

Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ