Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
NH3

Cho từ từ đến dư NH3 vào các dung dịch AlCl3 Mg NO32 Fe NO3 3 Đầy đủ