Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
PowerPoint

Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh Mới nhất