Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
40db

Một âm có mức cường độ âm 70db có cường độ âm gấp bao nhiêu lần một âm có mức cường độ âm 40db Đầy đủ