Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
vuông

Tính đáy bc của hình tam giác abc có diện tích là 40 cm vuông và chiều cao là 0,5 dm Chi tiết

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 50 độ hệ thức nào sau đây sai Chi tiết

Bác sĩ Thu Ba bệnh viện Hùng Vương 2022

Cho hình chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh A cạnh BC 3a Đầy đủ