Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
nguồn

Trong các đặc trưng của quần the đặc trưng phản ánh mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường Đầy đủ

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân thành 2022

Cho mạch điện như hình vẽ nguồn điện có e = 12v điện trở trong r = 1 r là biến trở Mới nhất