Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
28m

Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m Chi tiết