Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
hàm

Top 7 tìm m để hàm số y = x − 1 x + m đồng biến trên khoảng ( 2 + ∞ ) 2022 2022

Top 7 tập xác định d của hàm số y = căn 3x 1 2022 2022

Top 7 tập xác định d của hàm số y = căn 3x 1 2022 2022

Top 11 thị trường sản phẩm a có hàm cung và cầu như sau 2022 2022

Top 9 dựa vào bảng biến thiên xác định hàm số 2022 2022