Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
B05

Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(3;0 và B(0;-5)) 2022