Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
Vôn

Vôn kế có thang đo 500 vôn cấp chính xác 1 5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là Chi tiết