Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
sin2x

Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y 2 3 sin2x Chi tiết

Tìm m để phương trình sin2x m+1 có nghiệm Đầy đủ