Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
tỉ

2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau nếu Chi tiết

Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới là 2022

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 3 Chi tiết